Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Mesto nad Váhom - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia ako tolerančný, bez veže. Sieňový priestor s rovným oltárnym uzáverom, protestantskou emporou a neskorobarokovým klenbovým systémom. Pri úprave objektu v prvej polovici 20. storočia bola postavená veža moderných tvarov podľa projektu architekta J. Merganca. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo zakončenými oknami.
 

Prvé záznamy o evanjelických kňazoch v meste pochádzajú z roku 1565, kedy sa ako prvý evanjelický farár uvádza Michal Cebáni. Dovtedy evanjelici vykonávali svoje obrady v katolíckom kostole. [2]
 

V rokoch 1648 - 1649 si začali stavať kostol, ktorý v krátkej dobe dostavali, avšak už 12 rokov po dokončení výstavby ho museli v roku 1660 zbúrať. [3]
 

Základný kameň nového (súčasného) kostola bol položený v 22. októbra 1783. Už o rok neskôr, 24. októbra 1784 bol dokončený a bez veže ako nariaďoval Tolerančný patent. Vchod do objektu bol z dvoch strán – z južnej a východnej. Areál kostola obmýval zo západnej strany potok, ktorý tiekol mestom zo severu na juh. [4]
 

Keďže kostol bol bez veže, začalo sa v roku 1931 s vybavovaním plánov a vypracovaním projektov na vežu. 7. augusta 1932 bola 35,5 m vysoká veža postavená v štýle funkcionalistického kubizmu podľa projektu architektov J. Merganca a O. Klimeša. Cirkev si objednala tri zvony s váhou 2 158 kg a vežové hodiny. O ďalšie úpravy kostola sa postaral Jozef Kmeť, ktorý okrem pastorálnej činnosti zrealizoval opravu kostola, fary, zabezpečil elektrifikáciu veže a plynofikáciu kostola. [5]
 

Prvým evanjelickým kňazom v novom kostole bol Ján Kvašaj, ktorý zomrel v roku 1804. Na jeho miesto prišiel Ondrej Plachý, náboženský spisovateľ a osvietenský učenec. Zomrel v roku 1810 vo veku 55 rokov. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova kostola sa uskutočnila už v roku 1893. Boli vymenené drevené okná za väčšie so železnými rámami. V roku 1922 sa zbúrala stará fara a začalo sa s výstavbou novej. Počas výstavby fary sa do kostola zaviedla elektrina a nainštalovalo sa osvetlenie. [7]
 

V rokoch 1991 - 1996 bol generálne opravený celý sakrálny objekt. V roku 2004 bolo zrekonštruované nádvorie pred kostolom. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. V chráme sa konajú hodnotné kultúrne vystúpenia a hudobné koncerty.
Prístup
Stojí v západnej časti centra mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 405.
[2 - 8] https://nmnv.sk/historia_evankostol.html (26.4.2021)
Bibliografia
www.nove-mesto.sk
GPS
48.757554, 17.828914
48°45'27.2"N 17°49'44.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk