Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ašakert
Lokalita
obec Nové Sady, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol s neorománskymi prvkami postavený v roku 1923? (podľa iných zdrojov už v roku 1909). Trojloďový kostol s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou. V nároží priečelia je veža polygonálneho tvaru. [1]
 

Priečeliu dominuje okrúhle okno v strednej časti. Vstup je vertikálne členený na tri rovnomerné časti, oddelené dvoma dórskymi stĺpmi a zaklenuté valenou klenbou. V hornej časti priečelia je štít s plastickou výzdobou. Na jeho vrchole je kríž. Postranná ihlanovitá veža na ľavej strane priečelia je čiastočne vstavaná do chrámu. V dolnej časti má veža štvorcový pôdorys, ktorý v hornej časti prechádza do osemuholníka. Pod strechou veže sa nachádza osem vertikálnych okien, z ktorých je každé orientované na inú stranu. [2]
 

Bočné fasády kostola sú vertikálne členené plastickými výstupkami, medzi nimi sú neorománske okná. Strecha kostola je pokrytá červeným medeným plechom a v jej strednej časti sú na každej strane rovnomerne rozmiestnené tri vikiere. Kostol uzatvára apsida v severozápadnej časti. Vnútorný priestor je členený na tri lode – hlavnú a dve postranné. Oddeľujú ich mohutné stĺpy. Interiéru dominujú štyri oltáre a organ. [3]
 

Pôvodne sa katolícky kostol, zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi, nachádzal na mieste dnešného rímskokatolíckeho cintorína. Gotický kresťanský kostol tam bol postavený pravdepodobne už v polovici 16. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2005 začala obnova kostola sanktuáriom, kde sa pri tejto príležitosti odkryli a zreštaurovali aj pôvodné obrazy – svätých, Cyrila a Metoda a Zvestovanie Panny Márie. Tieto sú teraz aj efektívne osvetlené. Od mája 2007 do konca septembra 2007 sa pokračovalo v reštaurovaní a maľovaní ďalšej časti kostola. V rámci príprav na storočnicu kostola (1909 – 2009) sa pristúpilo aj k obnove jeho vonkajšieho výzoru. Po porade s odborníkmi a architektom sa rozhodlo o záchrane pôvodnej omietky, ktorá je historicky cenná a veľmi kvalitná. Svojou veľmi drsnou štruktúrou dobre zodpovedá neorománskej architektúre kostola. Na strešnú krytinu bol použitý zelený náter alukrytovej strešnej krytiny, aby tak strecha väčšmi harmonizovala s vežou, na ktorej je už do zelena zoxidovaný medený plech. Farba strechy takto ešte viac oživila a zvýraznila budovu kostola. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Sakrálna stavba je situovaná na kopci v časti Funcín na ľavej strane cesty do Sily. [6]
Fotogaléria
Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady - jaskyňa Lurdskej Panny Márie pri kostole foto © Jana Lacková 3/2022Nové Sady -  foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 406.
[2 - 6] www.novesady.sk (27.9.2016)
Bibliografia
www.novesady.sk
GPS
48.412160, 17.978068
48°24'43.8"N 17°58'41.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk