Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nové Zámky - vodojem
Lokalita
obec Nové Zámky, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
V Nových Zámkoch sa zachoval vodojem v tvare valca na oktogonálnom pôdoryse s ihlanovitou strechou. Horná časť veže, v ktorej je umiestnená nádrž, je od spodnej časti oddelená jednoduchou rímsou. Steny oktogónu členia oblúky slepej arkády, čím vodojem, evokuje romantickú vežovitú stavbu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí východne od železničnej stanice.
Poznámky
[1] TIMKOVÁ, Michalea: Vodojemy ako súčasť areálov železničných staníc a ich tvaroslovie. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 218.
Bibliografia
www.novezamky.sk
GPS
47.994060, 18.175398
47°59'38.6"N 18°10'31.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk