Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
novogotika
neogotika – architektonický pseudosloh snažiaci sa znovu precítiť gotiku. Sústredila sa hlavne na dokončenie torz veľkých katedrál, uplatňovala sa pri stavbách kostolov na prelome storočí (na Slovensku dokončenie Dómu sv. Alžbety v Košiciach; výstavba zámkov v Bojniciach, Smoleniciach…).www.pamiatkynaslovensku.sk