Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
novorenesancia
neorenesancia – obnovenie stavebných a nábytkových foriem renesancie v poslednej tretine 19. storočia, vznikla namiesto tvorby vlastného slohu ako protiprúd klasicizmuwww.pamiatkynaslovensku.sk