Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Novosad - Chrám sv. Juraja
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Ujlak
Lokalita
obec Novosad, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1795. Stavaný bol na spôsob cirkevných objektov, ktoré projektovala tereziánska stavebná kancelária. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a čiastočne predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere. Veža so vstupným portálom mala na klenáku okennej šambrány datovanie. Fasády sú členené lizénami a štukovými festónmi, na čelnej strane pilastrami. [1] Veža je zastrešená laternovou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia. Obraz Pribíjanie Krista na kríž pochádza z konca 19. storočia. [2]
 

Pravdepodobne po silnej prisťahovaleckej vlne obyvateľov z okolia Vihorlatu bol pre potreby gréckokatolíkov postavený na dolnom konci v poradí už tretí kostol v obci. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 408.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 408.
[3] www.obecnovosad.sk/-o-obci (17.8.2020)
Bibliografia
www.obecnovosad.sk
GPS
48.520736, 21.745065
48°31'14.7"N 21°44'42.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk