Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Novoveská Huta (Spišská Nová Ves) - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1927. [1] Jednoloďový priestor s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Fasády sú hladké, členené opornými piliermi. [2] Veža členená v hornej časti lizénovým rámovaním je zastrešená ihlancom. V nižších častiach má horizontálnu rustiku.
 

Prvá písomná zmienka o Novoveskej Hute pochádza z roku 1383. V tom čase bol známy aj názov Novoveské kúpele, ten sa však zánikom liečebných kúpeľov prestal používať. [3]
 

Osada Novoveská Huta, nemala svoj kostol do 20. rokov 20. storočia. V letných mesiacoch, v čase kúpeľnej sezóny, postavili veriaci v kúpeľnom areáli drevený oltár a svätá omša sa slúžila pod holým nebom. Prvá svätá omša sa slávila na mieste zvanom Poľana. [4]
 

13. mája 1926 vznikol z iniciatívy obyvateľov Huty cirkevný výbor na výstavbu kostola. Organizovali sa finančné zbierky. Po čase sa mohlo začať s výstavbou. S výkopmi pre základy sa začalo 5. augusta 1927 a realizovali ich obyvatelia Huty sami. Dňa 20. augusta 1927 sa uskutočnila slávnosť, počas ktorej bol položený základný kameň kostola. Napokon bol postavený jednoloďový kostol s vežou vysokou 29 metrov. 8. decembra 1927 bol vysvätený kostolný zvon. [5]
 

Hlavný oltár pochádzal z farského kostola v Spišskej Novej Vsi, kde bol od roku 1828. Išlo o neúplný neskorogotický oltár Metercie z obdobia po roku 1528. V strede mal reliéfnu skupinu sv. Anny a Panny Márie s dieťaťom, v postranných štvrťpoliach boli malé maľované tabule s postavami Joachima, Kleofáša, Salama a Jozefa. Oltár bol vložený do novogotického rámu a osadený len provizórne. [6]
 

Slávnostné vysvätenie kostola sa uskutočnilo 2. novembra 1942. Dňa 8. novembra bola uzavretá zmluva s farou a založená filiálka. [7]
 

Po skončení druhej svetovej vojny dali veriaci postaviť nový oltár ku cti svätých Cyrila a Metoda, čím sa zmenilo aj zasvätenie kostola. Nový oltár zhotovil spišský umelecký rezbár pán Ladislav Tfirst. Dňa 28. septembra 1947 pribudol v kostole baldachýn, kazateľnica a Boží hrob. 11. mája 1948 daroval kostolu dentista z Prahy pán František Kozák kríž, ktorý pochádza z likvidovaného kostola na Malej Strane v Prahe. Opravil ho spišský umelecký rezbár - pán František Tfirst. [8]
 

V roku 1960 bol do veže nainštalovaný nový zvon, ktorý uliala firma Kovolit z České u Brna. Vzhľadom na vtedy vládnuci režim a neutešenú náboženskú situáciu, bola oslava posviacky nového zvona skromná. [9]
 


 

Na zvone je nápis:
 

POZOSTÁVAM Z MILODAROV KU CTI
 

BLAHOSLAVENEJ PANEJ MÁRIE RODIČKY NAŠEJ
 

ŽIVÝCH BUDEM POSILŇOVAŤ KU CHVÁLE BOŽEJ
 

A UMRELÝCH DOPREVÁDZAŤ DO MATKY ZEME
 

ULIL – KOVOLIT – ČESKÁ U BRNA
 

DAROVALI OBYVATELIA Z NOVOVESKEJ HUTY R.P. 1960
 


 

V roku 2005 dali veriaci, na návrh p. dekana PaedDr. ThLic. Antona Mišeka, opraviť starý zvon a uliať dva nové. Vysviacka dvoch nových zvonov a opraveného starého zvona sa uskutočnila 20.11.2005. [10]
 


 

Na malom zvone je nápis:
 

SVÄTÝ JOZEF – OPORA RODÍN
 

VENOVALI VERIACI NOVOVESKEJ HUTY R.P. 2005
 

ŽIVÝCH ZVOLÁVAM, ZOSNULÝCH OPLAKÁVAM
 


 

Na veľkom zvone je nápis:
 

SVÄTÝ CYRIL, METOD ORODUJTE ZA NÁS
 

VENOVALI VERIACI NOVOVESKEJ HUTY R.P. 2005

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova kostola prebehla začiatkom 90. rokov 20. storočia. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v strede osady.
Poznámky
[1] http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/04/Krása-kostola-v-Novoveskej-Hute.pdf s. 1. (6.2.2021)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 155.
[3 - 9] http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/04/Krása-kostola-v-Novoveskej-Hute.pdf s. 1. (6.2.2021)
[10 - 11] http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/04/Krása-kostola-v-Novoveskej-Hute.pdf s. 2. (6.2.2021)
GPS
48.900904, 20.516045
48°54'03.3"N 20°30'57.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk