Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nový Tekov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Nový Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1791. Obnovený bol po požiari v roku 1850 pravdepodobne staviteľom G. Šišakom. Ide o typ sieňového kostola s vežou, ktorú postavili až v roku 1840. [1]
 

Stôl Pána z roku 1821 a klasicistická kazateľnica z roku 1829 sú z červeného mramoru. [2] V interiéri sa nachádza pamätná tabuľa stavby kostola a pamätná tabuľa kalvínskym obetiam druhej svetovej vojny s menami padlých. [3]
 

Pri kostole stojí budova fary, pred ňou pamätník stavby a opráv kostola. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 409.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 409.
[3 - 4] www.old.novytekov.sk (27.9.2016)
Bibliografia
www.novytekov.sk
GPS
48.242972, 18.520990
48°14'34.7"N 18°31'15.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk