Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nový Tekov - Kostol sv. Karola Boromejského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nový Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1811 na mieste starého gotického sakrálneho objektu so zachovaním dispozície predošlej stavby, pochádzajúcej z konca 15. storočia. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou južnou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s podkasanými lunetami, loď troma poľami pruskej klenby s medziklenbovými dvojitými pásmi, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. Na klenbách je štukový dekor. Fasády sú hladké, na presbytériu členené opornými piliermi. Trojpodlažná veža zastrešená ihlancom je členená lizénovými rámami a rímsami. [1]
 

Hlavný oltár má barokový obraz sv. Karola Boromejského z konca 18. storočia. Renovoval ho F. Sikora z Hlohovca v roku 1868. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Spovedelnica a lavice sú klasicistické tiež z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 409.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 409.
Bibliografia
MARTINÁK, Matúš: Kostol sv. Karola Boromejského v Novom Tekove. In: Príbehy pamiatok a obrazov. Zborník príspevkov k sedemdesiatinám Ivana Gojdiča. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018. s. 206 - 216.
www.novytekov.sk
GPS
48.244024, 18.520319
48°14'38.5"N 18°31'13.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk