Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
numizmatika
z latinského slova nummus = peniaz – náuka o minciach a mincovníctve. Objektom jej výskumu sú pamiatky majúce funkciu platidiel – mince, bankovky, peňažné poukážky, ceniny, výtvarné návrhy na platidlá, schránky na peniaze a podobne. V súčasnosti už do numizmatiky nepatria odznaky, rady a vyznamenania a vyraďujú sa z nej aj plakety a medaily. Platobné prostriedky možno rozdeliť z hľadiska sociálno-ekonomického vývoja spoločnosti na:
 

- predmincové platidlá
 

- mincové typy platidiel
 

- pomincové – postmonetárne platidlá [1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. S. 142.


www.pamiatkynaslovensku.sk