Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nýrovce
Iný názov
Nírovce, Nír
Lokalita
obec Nýrovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z polovice 19. storočia. Ide o dvojpodlažný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom. Sedemosové hlavné priečelie má stredný trojosový rizalit. Na dvorovej fasáde je dvojosový rizalit a vstup. V miestnostiach sú rovné stropy, spojovacia chodba je zaklenutá pruskou klenbou. Strecha je valbová. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 410 - 411.
GPS
48.026977, 18.568717
48°01'37.1"N 18°34'07.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk