Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Obišovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Obišovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická tolerančná stavba z rokov 1787 – 1789, ku ktorej na začiatku 20. storočia pristavali vysokú secesnú vežu. Pri poslednej úprave jozefínsku stavbu pozmenili a prefasádovali. Pozdĺžny sieňový priestor kostola má segmentový oltárny uzáver a je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Nad pôvodných vchodom do kostola je letopočet 1789. Na západnom priečelí dominuje proporčne zdôraznená secesná veža. [1]
 

Oltár je rokokovo-klasicistický s obrazom Krista v Getsemanskej záhrade z roku 1746, obnovený bol v roku 1903. Kazateľnica je z čias výstavby kostola, na polygonálnom parapete sú postavy evanjelistov, na volútovej rezonančnej strieške božie oko. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z roku 1823. [2]
 

Po vrátení rímskokatolíckeho kostola katolíckej cirkvi v roku 1769, evanjelici nemali svoj kostol. Až po vydaní tolerančného patentu v roku 1781 cisárom Jozefom II., si evanjelici postavili v obci vlastný kostol s malou vežičkou, ale s rozsiahlou hlavnou loďou. Finančnú základinu na stavbu kostola vo výške 1500 zlatých, dal v roku 1787 bretejovský mlynár Ján Hulvej. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži pre veriacich obce, evanjelikov a kalvínov zo širokého okolia.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016Obišovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 4/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 412.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 412.
[3] www.obisovce.sk (10.4.2016)
Bibliografia
www.obisovce.sk
GPS
48.862587, 21.236021
48°051'45.3"N 21°014'09.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk