Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oborín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Oborín, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická sakrálna stavba z konca 15. storočia. V roku 1796 bol objekt prestavaný a v roku 1896 obnovený. Jednoloďová gotická dispozícia s polygonálnym uzáverom presbytéria, z ktorej sa zachovalo obvodové murivo. Predstavaná veža a vnútorná úprava (ktorá zotrela členenie stavby na presbytérium a loď odstránením víťazného oblúka) sú z roku 1796. Exteriér kostola je členený opornými piliermi. Veža so zaoblenými hranami je situovaná medzi volútovými krídlami štítového priečelia, delená lizénovým rámom na dve poschodia a zakončená zvonovitou laternovou prilbou. Vstupný portál je klasicistický s plastickým festónom a nápisovou doskou, ktorá sa vzťahuje na prestavbu z roku 1796. [1]
 

Existencia kostola s patrocíniom sv. Mikuláša je doložená v pápežských registroch z roku 1332. Do druhej polovici 16. storočia slúžil pre katolícku cirkev, ale vtedy obec zasiahli zmeny a stal sa reformovaným kostolom. Pravdepodobne v roku 1557 bol kostol renovovaný. Na synode v Tarcali v roku 1562 je už Oborín spomínaný ako reformovaná obec. V roku 1598 mal farára so šľachtickými právami a Nészpest (dnes miestná časť Kucany) bol jeho filialisom. Sakrálny objekt zostal v rukách protestantov až do súčasnosti. [2]
 

Reformovaný kostol v noci zo 6. na 7. apríla 1872 zhorel. Celkovej obnovy sa dočkal až v roku 1896, kedy dostal dnešnú podobu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 413.
[2 - 3] www.oborin.sk/-historia (24.11.2019)
Bibliografia
www.oborin.sk
GPS
48.543290, 21.887568
48°32'35.8"N 21°53'15.2"E



www.pamiatkynaslovensku.sk