Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Obručné - Chrám sv. Demetria martýra
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Obručné, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný kostol postavený v roku 1892 v neoklasicistickom slohu. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom a do priečelia situovanou predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády kedysi zdobené lizénami sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou so štítkami.
 

Hlavný drevený oltár stanového typu s predstavaným ikonostasom od rezbára D. Ozoróczyho z Kurimy je z roku 1925. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 413.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 413.
GPS
49.305972, 20.982211
49°18'21.5"N 20°58'56.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk