Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Obyce - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Obyce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1942. Jednoloďový sakrálny objekt s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s medziklenbovými pásmi. Fasády sú hladké, na prízemí a okolo okien kamenné obkladanie. Pri vchode sú prepracované sochy sv. Jána evanjelistu a sv. Jána apoštola z 18. storočia. [1] Veža je krytá ihlancom so štítkami a v nárožiach má kamenné obkladanie.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Procesiový kríž s korpusom je z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Základný kameň bol posvätený v júli 1941 prelátom Tomášom Cabanom a vybudovaný bol nákladom približne 1 milión korún, na ktorý prispeli nielen obyckí veriaci, ale aj veriaci ľud z blízkeho okolia. Realizátorom stavby bol Juraj Bocian zo Zlatých Moraviec. K vysväteniu kostola došlo 25. októbra 1942 biskupom Michalom Buzalkom. Prvým správcom farnosti sa stal až v roku 1969 Benedikt Mravík, pretože obec bola filiálkou farnosti v Opatovciach nad Žitavou (dnes obec Žitavany). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Obyce - Kostol Krista Kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 413.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 413.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Obyce (29.9.2016)
Bibliografia
www.obyce.eu
GPS
48.427993, 18.453638
48°25'40.8"N 18°27'13.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk