Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ochodnica - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ochodnica, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 19. storočia v tradícii romanticko-klasicistických stavieb 60. rokov 19. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom, krytým valenou klenbou s lunetami. V lodi je klenba riešená podobne, len lunety sú spojené medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na predstavanej veži, ktorá je krytá vysokým ihlancom, sú gotizujúce zvukové okná. [1]
 

Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu. Zo staršieho inventára sa zachoval voľný obraz sv. Martina biskupa, barokový z 18. storočia, malých rozmerov, obraz sv. Martina biskupa (z bývalého hlavného oltára), klasicistický od Eduarda Swierkiewicza z roku 1837, v pozadí pohľad na Oravský hrad a drevené rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

B Na mieste súčasného farského kostola sv. Martina pôvodne jestvovala malá drevená zvonica, ktorá mala slúžiť ako veža nového kostola. Neďaleko nej obce Ochodnica a Dunajov zo svojich vlastných prostriedkov postavili menší kostol. Nachádzal sa na mierne vyvýšenom mieste v strede obce. Celá stavba bola z dreva. Zvonica s podobou veže, v ktorej boli dva zvony, stála na západ od kostola. Sakrálny objekt bol zasvätený sv. Žofii. Vzhľadom, že na ten istý deň pripadal sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna blízkej Nesluše, sviatok patróna v Ochodnici sa preložil na sviatok sv. Martina, na 11. novembra. [3]
 

Novopostavený kostol sa o krátky čas ukázal ako nevyhovujúci – pretože svojou kapacitou nepostačoval, a tak musel byť v roku 1795 opäť prestavovaný. Obec v druhej polovici 19. storočia stagnovala, i keď patrila počtom obyvateľov medzi najväčšie na Kysuciach. Napriek tomu sa podarilo spoločnými silami, nákladom náboženskej základiny a zásluhou farára Vincenta Baroša, postaviť nový a priestranný kostol neďaleko dreveného kostolíka. Projekty boli hotové už v roku 1828, no nakoniec boli stavebné práce vďaka obetavej práci veriacich ukončené až 18. júla 1872, keď bol do neho prenesený veľký oltár. Bohoslužby sa však až do jeho požehnania konali len v sakristii. Presný dátum požehnania kostola dodnes nie je známy, ale pravdepodobne bol požehnaný ešte pred začiatkom zimy a možno sa oprávnene nazdávať, že farský kostol v Ochodnici mohol byť požehnaný na sviatok svojho patróna – 11. novembra 1872. To, že bol nový kostol skolaudovaný sa uvádza až v listine z 8. júla 1873. V tom čase miestni veriaci zakúpili z Tešína píšťalový organ. [4]
 

Kostol je 30 m dlhý, 12 m široký a 10 m vysoký a je z kameňa a tehál. V roku 1904 obetavosťou veriacich a s finančným príspevkom amerických emigrantov kostol dostal novú dlažbu. V roku 1909 bol zaobstaraný súčasný hlavný oltár a dnes už nejestvujúce bočné oltáre. Do hlavného oltára boli vložené relikvie z pôvodného oltára – svätých Mansveta a Verekunda. V roku 1916 boli na vojnové účely zrekvirované tri zvony. Dva pochádzali z roku 1756 (prvý mal 120 kg a druhý 13 kg). Tretí 250 kilový zvon bol z roku 1870. Spolu s nimi zobrali aj niekoľko organových píšťal. Ľudia sa dočkali nových zvonov v roku 1925. Dopravené boli vlakom, načas boli vystavené v kostole a neskôr umiestnené do veže. Na prvom je napísané: „Následok vojny ma zničil, obetavosťou veriacich som sa vzkriesil 1925.“ a na druhom: „Živých zhromažďujem, mŕtvych pochovávam, búrky rozháňam 1925.“ Dodnes sú vo veži štyri zvony. V roku 1935 bol zakúpený nový (súčasný) organ od firmy Július Guna a syn z Prešova. [5]

Pamiatková ochrana
Veľké opravy kostola prebehli v roku 1978 a v rokoch 1997 – 1998. Staré hliníkové okná boli vymenené za nové v roku 2007. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 416.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 416 - 417.
[3 - 6] www.ochodnica.sk (14.5.2016)
Bibliografia
www.ochodnica.sk
GPS
49.347888, 18.790569
49°20'52.4"N 18°47'26.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk