Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ochrana pamiatkového fondu
súbor činností, ktoré smerujú k ochrane pamiatkového fondu – legislatíva, obnova, starostlivosť a údržbawww.pamiatkynaslovensku.sk