Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Očkov - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Očkov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistická kaplnka postavená v rokoch 1880 – 1881. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Veža na západnej strane je vstavaná do tympanónového štítu vstupnej fasády a členená je pilastrami. Interiér má rovný strop. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kaplnky. [2] Hlavný oltár má obrazom od Alexandra Buznu z roku 1927.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 414.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 414.
Bibliografia
www.ockov.sk
GPS
48.651873, 17.766746
48°39'06.7"N 17°46'00.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk