Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Očkov - kúria
Lokalita
obec Očkov, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola baroková kúria postavená v roku 1770. Klasicisticky prestavaná a rozšírená bola okolo roku 1830. Išlo o jednopodlažnú trojkrídlovú budovu s ústredným poschodovým rizalitom. Bočné krídla boli určené na hospodárske účely. Smerom do dvora sa nachádzala drevená pavlačová chodba. [1]
 

Kúriu vlastnil rod Ocskayovcov. [2] Asanovaná bola v roku 2008.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 414.
[2] Rod Ocskayovcov pochádza z Nitrianskej stolice z obce Očkov, podľa ktorej si zvolili priezvisko. Význam rodu stúpol v 15. storočí, od kedy sa v správe Nitrianskej stolice pravidelne objavujú šľachtici s týmto menom. Základy výchovy dostali Očkajovci na dvore neskoršieho palatína a diplomata Juraja Turza, kde sa mladí šľachtici učili zvládnuť umenie slova aj meča. Z Očkajovcov sa stali majstri jazdci, ktorý boli povestný svojou odvahou, ktorá dokázala meniť priebeh vyrovnaných bitiek. Tieto schopnosti predviedli najmä v bojoch s Turkami. Michal Laczk de Ocsko, prvý známy príslušník šľachtického rodu. Gašpar Ocskay, vychovaný na dvore Thurzovcov, vyslanec Nitrianskej stolice v Uhorskom sneme, kapitán Bratislavského hradu. Michal Ocskay, spoločne s manželkou Teréziou Révaiovou boli krstnými rodičmi Mórica Beňovského. Ladislav Ocskay, kurucký generál, študoval na jezuitskom kolégiu v Trnave, slúžil v Pálfiho jazdeckom pluku, zúčastnil sa ťaženia Eugena Savojského, za zradu Františka II. Rákociho ho sťali v Nových Zámkoch vlastní kuruci. Jozef Ocskay, študoval na vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom Meste, generál. Vyznamenal sa v sedemročnej vojne s Turkami. Anton Ocskay, študoval na univerzitách v Košiciach a Pešti, získal doktorát teológie, kanonik v Oradei, titulárny báčsky biskup, košický biskup. František Ocskay, pre očnú vadu musel opustiť vojenskú službu. Žil v Očkove a neskôr v Šoporni. Stal sa z neho prírodovedec a numizmatik. Františkom línia Očkaiovcov vymrela (1851). www.ockov.sk/o-obci/ockajovci/ (8.6.2020)
Bibliografia
www.ockov.sk
GPS
48.651971, 17.766574
48°39'07.1"N 17°45'59.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk