Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Očová - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Očová, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1785. Vyhorel v roku 1867. Pri oprave v roku 1868 bol zvýšený a rozšírený vežou. V roku 1945 bol značne poškodený vojnou, a preto ho v roku 1950 celkovo rekonštruovali. Ide o halový priestor s emporou obiehajúcou okolo štyroch strán, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasáda má klasicizujúce prvky. [1]
 

V interiéri je oltár s obrazom Ukrižovania od J. B. Klemensa z roku 1868. Klasicistická kazateľnica je z roku 1785, obnovená bola v roku 1950. Klasicistická krstiteľnica je tiež z roku 1785. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Ulica 1. mája 603/8.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 415.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 415.
Bibliografia
www.ocova.sk
GPS
48.596713, 19.287243
48°35'48.2"N 19°17'14.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk