Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
odpustky
v katolíckej cirkvi možnosť odpustiť trest za hriechy v očistci – zdeformovaná odpustková prax umožňovala odpustky kúpiťwww.pamiatkynaslovensku.sk