Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ohradzany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ohradzany, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Moderný kostol postavený v roku 1940? na mieste barokovo-klasicistického sakrálneho objektu z roku 1774, ktorý zničil požiar. Priestorové riešenie pozdĺžneho pôdorysu ráta s transeptálnou dispozíciou bočných výklenkov, sprostredkujúcich centrálny zámer, ktorý zdôrazňuje aj fasáda s priradením hmôt jednotlivých prístavieb a rizalitov k masívu hlavnej lode. Apsidiola bočného výklenku a polkruhové zakončenie presbytéria sú členené arkádovo usporiadanými lomenými oknami, ich profil pripomína orientálne stavby. Zvuková arkáda veže je riešená na spôsob konvexného usporiadania organových píšťal. Veža je krytá vysokým ihlancom. [1]
 

S pohnutou históriou farnosti v Ohradzanoch je úzko spätá aj história kostola. Prvý kostol postavili v Ohradzanoch už pred rokom 1549. Na nevhodnom geologickom podklade začali v roku 1719 stavať druhý kostol. Tretí v poradí v barokovo-klasicistickom slohu bol dobudovaný v roku 1774. Na jeho mieste stojí súčasný kostol, postavený v rokoch 1937 - 1939. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 416.
[2] www.ohradzany.ocu.sk (8.5.2016)
GPS
48.995985, 21.842041
48°59'45.5"N 21°50'31.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk