Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Okoličná na Ostrove - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Ekel
Lokalita
obec Okoličná na Ostrove, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1804. Obnovený bol v roku 1901. Ide o sieňový priestor s predstavanou vežou. Rovno zastropený interiér má na západnej a východnej strane murovanú protestantskú emporu. [1] Na empore sú letopočty 1803 a 1901. [2] Fasády sú členené lizénami, polkruhovo ukončenými oknami a podstrešnou rímsou. Na strednú os štítového priečelia situovaná veža je členená v strednom úseku nárožnou pásovou rustikou a delená rímsami. Zastrešená je ploštenou baňou. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza neskororenesančný kalich z roku 1618 a cínovú bohoslužobnú konvicu z roku 1718. [4]
 

Časť obyvateľstva sa pomerne skoro stala vyznávačmi reformovanej cirkvi. Už v 16. storočí zrejme stál kostol reformovanej cirkvi a v roku 1650 tu pôsobil kalvínsky kňaz. Dnešný kostol je najväčší kalvínsky kostol na Žitnom ostrove. Nad vstupným portálom je pamätná tabuľa s letopočtom 1802. Kostol bol opravovaný v roku 1901, 1908 a strecha v roku 1980. V roku 1924 bol odliaty nový, 295 kg vážiaci zvon (v roku 1916 boli všetky pôvodné zvony zhabané na vojenské účely). V predsieni je pamätná tabuľa protestantského kňaza Jánosa Szákiho, osadená v roku 1972 z príležitosti 300. výročia mučeníkovej smrti. Na stene lode je pamätná tabuľa kalvínskych obetí prvej svetovej vojny (PRO PATRIA 1914-1918), dielo významného komárňaského kamenára Viktora Komáromyho. Ďalšia pamätná tabuľa bola v lodi osadená pri 400. výročí založenia reformovanej cirkvi 31. októbra 1917. Drevená kazateľnica z čias stavby kostola má rezbársku výzdobu a baldachýn. Oltár je z roku 1896 a tunajšej kalvínskej farnosti ho darovala vdova Jánosa Tubu. Doska je z červeného mramoru, drevený podstavec je novší. [5]
 

Kalvínska škola bola postavená v roku 1832, neskôr bola viackrát upravená. V tejto budove sa začalo v roku 1955 vyučovanie osemročnej školy. Pred školou sa nachádza pamätný stĺp Jánosa Hetényiho (1786 - 1853), ktorý tu dala osadiť v roku 1912 Maďarská akadémia vied. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 418.
[2] www.okolicnanaostrove.sk (1.10.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 418.
[5 - 6] www.okolicnanaostrove.sk (1.10.2016)
GPS
47.804040, 17.921452
47°48'14.5"N 17°55'17.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk