Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Okoličná na Ostrove - Kostol sv. Augustína
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ekel
Lokalita
obec Okoličná na Ostrove, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1816 na mieste starého, pravdepodobne románskeho kostola. Rozšírený bol v roku 1830. Ide o jednoloďový kostol so štvorcovým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. V lodi sú zachované vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami, na ktorých stála dnes už neexistujúca baroková klenba. Organový chór v západnej časti lode je murovaný. Hladké fasády majú na veži nárožné lizény a na strednom rizalite pilastre s iónskymi hlavicami. [1]
 

Obyvatelia Okoličnej prijali katolícku vieru už dávno.. Pôvodný chrám sa spomína v roku 1561 a farárom bol Valentinus. Silné zemetrasenie v roku 1763 kostol poškodilo, jeho stav zhoršovalo množstvo prírodných katastrof. Preto starý kostol zbúrali a na jeho mieste postavili v roku 1816 nový kostol. Nad vstupom do kostola je pamätná tabuľa s letopočtom 1830. [2]
 

Loď je od presbytéria oddelená víťazným oblúkom. Nad hlavným oltárom je drevený kríž s korpusom, na klenbe presbytéria je freska Ježisa Krista. Na samotnom oltári sú sochy sv. Ladislava a sv. Štefana kráľa od firmy Depose M. Budapešť. Na stene lode je plastika sv. Trojice v podobe holuba, závesný obraz sv. Augustína biskupa, drevené zlátené plastiky anjelov, všetko z pôvodného, dnes už neexistujúceho hlavného klasicistického oltára odstráneného pri obnove kostola okolo v roku 1970. V tom čase bola odstránená aj kazateľnica z čias stavby kostola. Bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie s ústredným obrazom donátorky je klasicistický a pochádza z čias stavby kostola. Dole sú sochy sv. Terézie, Ukrižovaného Krista a sv .Jozefa. [3] Krstiteľnica je mramorová s medeným tepaným poklopom, barokovo-klasicistických tvarov a pochádza z 30. rokov 19. storočia. [4]
 

V kostole je pamätná tabuľa katolíckym obetiam prvej svetovej vojny. Interiér ďalej zdobia sochy Panny Márie, Ježišovho srdca a sv. Antona. Na drevenom misijnom kríži sú letopočty 1902, 1904, 1927, 1944 a 1994. V sakristii je drevený kríž s korpusom. Steny lode zdobí 14 zastavení Krížovej cesty, sadrové odliatky pochádzajú asi zo začiatku 20. storočia. Tri púťové zástavy so staršími našitými obrazmi sú novšie. Na chóre je organ z druhej polovice 19. storočia od firmy Viktora Mosznyho z Bratislavy. Vo veži sú tri zvony. V malej miestnosti pri predsieni sú uložené dva zvony zo zbúraného kostola v arcibiskupskom Léli. [5]
 

Ku kostolnému komplexu patrí rímskokatolícka fara z čias stavby kostola. V októbri 1891 bola slávnostne otvorená nová jednotriedna katolícka škola. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 418.
[2 - 3] www.okolicnanaostrove.sk (1.10.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 418.
[5 - 6] www.okolicnanaostrove.sk (1.10.2016)
GPS
47.802582, 17.924286
47°48'09.3"N 17°55'27.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk