Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Okrúhle - Kostol sv. Martina z Tours
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Okrúhle, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca sakrálna stavba postavená v roku 1902. Objekt vznikol na mieste starého kostola, ktorý pochádzal z roku 1750. Je to jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou, výrazne vysunutou vežou, zaklenutý lunetami a pruskými klenbami, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Hladké fasády sú dekoratívne členené rustikovanými opornými piliermi, farebne odlíšenými od samotnej stavby. Vežu je krytá ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je historizujúce z čias postavenia kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 420.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 420.
Bibliografia
www.obecokruhle.sk
GPS
49.184431, 21.550998
49°11'04.0"N 21°33'03.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk