Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
oktogón
stavba s pôdorysom pravidelného osemuholníka



www.pamiatkynaslovensku.sk