Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Olcnava - Kostol Narodenia Panny Márie
Lokalita
obec Olcnava, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený koncom 19. storočia. Bol to jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium bolo zaklenuté konchou, loď kazetovým dreveným stropom. Fasády členili lizény a nárožné pilastre. [1] Kostol prestavbou na moderný sakrálny objekt zanikol.
 

Hlavný oltár z konca 19. storočia bol v pseudorenesančno-manieristickom slohu. Kazateľnica v renesančno-manieristickom slohu pochádzala zo začiatku 17. storočia. Renovovaná a doplnená bola v roku 1891. Polygonálne rečnište bolo delené drevenými stĺpikmi, medzi nimi sochy Ježiša a štyroch evanjelistov, na schodišťovom parapete štyri maľby na dreve. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v interiéri kostola spomína vrcholnogotickú sochu Madony slatvinského typu z konca 14. storočia, krucifix, ľudovú drevorezbu archaických tvarov (replika kríža zo 14. storočia) z konca 17. storočia (v sakristii), barokový krucifix, ľudovú drevorezbu z 18. storočia a kamennú náhrobnú dosku s erbom zo 17. storočia. [3]
 

Viaceré publikácie uvádzajú, že prvý kostol v obci bol postavený v 14. storočí. Vychádzajú jednak z najstaršej písomnej zmienky o obci, teda z roku 1312, či 1317 a z najstaršej zachovanej písomnej zmienky o kostole z roku 1392 podľa registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkoch pápežskej kúrii zo 14. storočia. Nemôže ísť o zámenu s kostolom Olcnavy pri Poprade, pretože ten bol zasvätený sv. Dorote. Do zaradenia vzniku kostola do 14. storočia zapadlo i datovanie známej drevenej gotickej plastiky Panny Márie z olcnavského kostola, ktorá je dnes v zbierkach Slovenskej národnej galérie. [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 420.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 420.
[4] http://olcnava.sk/obec/historia-obce/ (21.8.2020)
Bibliografia
www.olcnava.sk
GPS
48.927941, 20.751239
48°55'40.6"N 20°45'04.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk