Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
oligarchia
vláda úzkej mocenskej skupiny, v stredoveku vláda vysokej šľachty zápasiacej o moc s panovníkomwww.pamiatkynaslovensku.sk