Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oľka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Oľka, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z prvej polovice 18. storočia (často sa uvádza rok 1720). Obnovený bol v roku 1897. Murovaný derivátny typ drevených karpatských kostolov. Trojpriestorová sakrálna stavba, skladajúca sa z presbytéria, lode a predstavanej veže. Trojpriestorovosť je v exteriéri zdôraznená trojicou veží s barokovými kupolami. [1]
 

Ikonostas je z roku 1897. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 421.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 421.
Bibliografia
www.olka.sk
GPS
49.153076, 21.839645
49°09'11.1"N 21°50'22.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk