Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oľšavica - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Oľšavica, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Malá murovaná stavba pokrytá šindľovou strechou. V interiéri sa nachádza ikona Matky ustavičnej pomoci. [1]
 

Koncom novembra 1944 boli pri kaplnke na starom cintoríne dôstojným spôsobom uložené telesné pozostatky upálených židovských občanov z Levoče. Išlo o rodinu Ing. Edmunda Földyho s manželkou Teklou a bratranca Achácia, ktorí boli v novembri 1944 upálení v lesnej kolibe nad obcou. Obrad vykonal o. Michal Mašlej. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1992 – 1993. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na starom cintoríne južne od Chrámu sv. Michala, archanjela, za potokom. [4]
Poznámky
[1] BRINCKO, Juraj: Olšavica – poklad Levočských vrchov. Levoča: Polypress Levoča, s.r.o., 2008. s. 62.
[2 - 4] BRINCKO, Juraj: Olšavica – poklad Levočských vrchov. s. 62.
Bibliografia
www.olsavica.sk
GPS
49.082203, 20.751076
49°04'55.9"N 20°45'03.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk