Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oľšinkov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Pravoslávna konfesia
Iný názov
Olšenkov
Lokalita
obec Oľšinkov, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1776. Obnovený bol v roku 1891. Je to murovaná jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria s krížovými klenbami. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na západnom priečelí predstavaná veža je krytá barokovou, kedysi šindľovou, dnes plechovou baňou. [1] Strecha veže dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

Baldachýnový hlavný oltár pochádza z druhej polovici 18. storočia. Upravili ho v roku 1891. Ikonostas je z čias stavby kostola. V roku 1891 bol čiastočne doplnený. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1969. s. 422.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 422.
Bibliografia
www.olsinkov.sk
GPS
49.197839, 22.039533
49°11'52.2"N 22°02'22.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk