Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Olšovany - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Olšovany, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1748 košickými jezuitmi na zrúcaninách prvého, ranogotického sakrálneho objektu, ktorý pochádzal z druhej polovice 13. storočia. Novú vežu dostal v roku 1843, kedy bol opravený. Ide o jednoloďový priestor čiastočne na pôvodnom ranogotickom pôdoryse s obdĺžnikovým rovným uzáverom presbytéria, ku ktorému zo severnej strany prilieha úzka sakristia. Predstavaná veža je situovaná na západnom priečelí. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Hladké fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami a opornými piliermi. Neorománska úprava pôvodne klasicistickej veže je z roku 1898. Z predošlej úpravy veže zostalo termové okno nad portálom. [1] Veža s podstrešným oblúčikovým vlysom je zastrešená vysokým ihlancom.
 

Presbytérium vymaľované na spôsob iluzívnej architektúry, predstiera polkruhovú apsidu s konchou, pred ktorou je postavený hlavný oltár v neorokokovom vybavení. Kazateľnica je neoklasicistická z roku 1898. [2]
 

Malý cintorín pred kostolom s kamennými krížmi pochádzajúcimi z rokov 1840 – 1862. Náhrobníky klasicistických a romantických tvarov sú ohradené mrežami z polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Kostol nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 422.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 422.
GPS
48.706193, 21.410217
48°42'22.3"N 21°24'36.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk