Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
oltár
súčasti sú: menza – oltárna doska, stipes – podnožie, sepulcrum – miesto na relikvie, tabernákulum – miesto na menze na schovanie hostie, antependium, alebo frontale – kryt, alebo záves, ktorý zakrýva stipes, podnožie oltára, retabulum – nadstavec oltára, zadná stena zdobená maľbami, alebo sochami, v stredoveku s menzou pevne spojená, v gotike sa z neho stal krídlový oltár, hlavná tabuľa oltára – maľba ako stredná časť retabula, cibórium – strieška nad oltárom na štyroch stĺpoch, baldachýn – strieška, ozdobný kryt zavesený nad oltárom.www.pamiatkynaslovensku.sk