Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ondavské Matiašovce - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Matiašovce, Maťašovce
Lokalita
obec Ondavské Matiašovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1773. Opravený bol po zemetrasení v roku 1778. Renovácie sa uskutočnili v roku 1857, 1886 a po druhej svetovej vojne v rokoch 1952 – 1953. Jednoloďový kostol s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Sakristia sa nachádza na severnej strane presbytéria a má aj osobitný vchod. Na západnom priečelí stojí veža s vysokou ihlancovou strechou. [1]
 

Z pôvodného zariadenia z čias stavby kostola ostala iba rokoková kazateľnica. Klasicistická kamenná krstiteľnica z druhej polovice 18. storočia, ako aj kalich s gotickým nodusom sa do kostola dostali sekundárne. V interiéri sa nachádza aj veľký obraz Ukrižovania, olejomaľba z prvej polovice 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 423.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 423.
GPS
48.935116, 21.749239
48°56'06.4"N 21°44'57.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk