Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
onomastika
náuka o vlastných menách, ich tvorení a historickom vývojiwww.pamiatkynaslovensku.sk