Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opatovce - Kaplnka sv. Rodiny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Opatovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v polovici 18. storočia. [1] Podľa iného zdroja ide o sakrálny objekt z roku 1916?! [2] Jednoloďová stavba s pravouhlým presbytériom a segmentovou klenbou. Na osi hlavného priečelia stojí predstavaná veža s nízkou ihlancovou strieškou. [3] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami s klenákom.
 

V kaplnke je umiestnená socha sv. Rodiny. [4] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 na menze hlavného oltára spomína tri barokové sochy - Panna Mária, Ježiš a sv. Jozef - z polovice 18. storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 426.
[2] www.opatovce.sk (25.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 426.
[4] www.opatovce.sk (25.10.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 426.
Bibliografia
www.opatovce.sk
GPS
48.856839, 17.979766
48°51'24.6"N 17°58'47.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk