Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opatovce nad Nitrou - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Opatovce nad Nitrou, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesná kaplnka inšpirovaná gotikou, ktorá bola postavená začiatkom 20. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou klenbou. Predstavaná veža je zastrešená ihlancom. Hladké fasády sú členené hrotivými oknami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. V kaplnke sa neslúžia sväté omše.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 426.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 426.www.pamiatkynaslovensku.sk