Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opatovský Sokolec (Okoč) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Apáca Szakállas
Lokalita
obec Okoč, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený koncom 18. storočia. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý rovným stropom so štukovým ornamentom. Hladká fasáda je členená obdĺžnikovými oknami so segmentovým zakončením. Veža členená nárožnými lizénami, horizontálnou rustikou a kordónovými rímsami je krytá kupolou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. [1]
 

Sakrálny objekt vysvätili 28. novembra 1784, v prvú adventnú nedeľu. V roku 1804 postavili k nemu päťposchodovú vežu. Menší z jeho dvoch zvonov bol vyrobený v roku 1887. Väčší zvon odniesli počas prvej svetovej vojny, ale zhromaždenie obce v roku 1923 dalo v Brne vyrobiť nový. Interiér kostola je zdobený umelecky vyrezávanou galériou a prekrásnou kazateľnicou, ktorú v roku 1818 dali vyhotoviť miestne ženy. [2]
 

Pýchou kostola je vyrezávaný stôl Pána z červeného mramoru, ktorý bol vyrobený v roku 1870. Manuálny 7 registrový organ typu Rieger, ktorý je umiestnený na chóre, žiaľ, nefunguje. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V druhej polovici 90. rokov 20. storočia sa uskutočnila výmena strešnej konštrukcie a stropu hlavnej časti kostola. Taktiež prebehlo zavedenie plynového ústredného kúrenia. V rokoch 2001 - 2002 nasledovala rekonštrukcia vnútorného priestoru kostola, ktorá zahŕňala výmenu podlahy a rekonštrukciu elektrického vedenia. Vtedy boli vyrobené aj nové, pohodlnejšie lavice, ktoré vystriedali viac ako 200 ročné, v zlom stave sa nachádzajúce lavice. V roku 2005 nasledovala oprava zvonov a výmena starých okien veže za nové. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 427.
[2 - 4] www.okoc.sk/pozoruhodnosti (5.1.2018)
Bibliografia
www.okoc.sk
GPS
47.900120, 17.804662
47°54'00.4"N 17°48'16.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk