Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opava - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Opava, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1892 – 1905. Sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, rovným stropom a murovaným chórom. Do štítového priečelia je situovaná veža s baňovitou strechou. Fasády sú hladké s obiehajúcou rímsou. [1]
 

Oltár so stĺpovou architektúrou s rastlinnou štylizovanou ornamentikou na ušniciach je neoklasicistický. Stred oltára vyplňuje olejomaľba Poslednej večere od Z. Bizora z Čeloviec. Zvon z roku 1922 je od zvonolejára O. Wintera z Broumova. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 427.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 427.
Bibliografia
www.opava.sk
GPS
48.196321, 19.179097
48°11'46.8"N 19°10'44.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk