Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opoj - kúria
Lokalita
obec Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z 18. storočia. Predstavu o jej vzhľade a dispozícii je možné získať z katastrálnej mapy z roku 1893. Centrálnu časť tvorila prízemná budova v tvare písmena L, spredu a zozadu obklopená anglickým parkom. Vstup do nej nebol riešený z ulice, ale cez bočný dvor, ktorý lemovali dve pozdĺžne hospodárske a obytné budovy. Pravdepodobne išlo o klasicistickú stavbu, čomu by nasvedčovala parková úprava okolia a neďaleký kostol, vybudovaný Szásyovcami. Kúria bola rodinným sídlom Szásyovcov. [1]
 

Ako posledný fyzický vlastník objektu bol ešte v roku 1893 uvádzaný Edmund Szalay. V roku 1905 objekt zemianskej kúrie s priľahlými hospodárskymi budovami odkúpila sládkovičovská cukrovarnícka spoločnosť. Stavba postupne stratila charakter šľachtického sídla a po čase bola zbúraná. [2]
 

Na jej mieste dnes stoja obecný úrad, obchod a rodinné domy. Na parcele ležiacej vedľa kúrie stál ďalší panský dom, ktorý pôvodne nepatril do areálu kúrie. [3]

Prístup
Stála v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1 - 2] http://opoj.sk/index.php/pamiatky (13.5.2018)
[3] Tvorila ho tiež budova v tvare písmena L s čelom obráteným do ulice. Jediným, dnes existujúcim pozostatkom tejto stavby je veľká sieňová pivnica s valenou klenbou a dvoma výklenkami v protiľahlej stene, ktorá je súčasťou budovy starej škôlky. Ako materiál na jej vybudovanie bola použitá pálená tehla. Objekt, súdiac podľa dispozície a charakteru pivnice mohol byť staršou stavbou ako bola zemianska kúria s anglickým parkom v susedstve. Za zmienku stojí i fakt, že v spomínanom roku 1893 zemianska rodina Szásy nevlastnila kaštieľ v Opoji, ale iba dva domy stojace v blízkosti zvonice, ktoré aj obývala. http://opoj.sk/index.php/pamiatky (13.5.2018)
Bibliografia
www.opoj.sk
GPS
48.305091, 17.639181
48°18'18.3"N 17°38'21.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk