Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opoj - Panský dom
Lokalita
obec Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Na parcele ležiacej vedľa kúrie stál panský dom, ktorý pôvodne nepatril do areálu kúrie. Tvorila ho tiež budova v tvare písmena L s čelom obráteným do ulice. Jediným, dnes existujúcim pozostatkom tejto stavby je veľká sieňová pivnica s valenou klenbou a dvomi výklenkami v protiľahlej stene, ktorá je súčasťou budovy starej škôlky. Ako materiál na jej vybudovanie bola použitá pálená tehla. Objekt, súdiac podľa dispozície a charakteru pivnice mohol byť staršou stavbou ako bola zemianska kúria s anglickým parkom v susedstve. Za zmienku stojí i fakt, že v spomínanom roku 1893 zemianska rodina Szásy nevlastnila kaštieľ v Opoji, ale iba dva domy stojace v blízkosti zvonice, ktoré aj obývala. [1]
Prístup
Stál v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] http://opoj.sk/index.php/pamiatky (13.5.2018)
Bibliografia
www.opoj.sk
GPS
48.305091, 17.639181
48°18'18.3"N 17°38'21.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk