Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opoj - synagóga
Lokalita
obec Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
K cirkevným svätostánkom v Opoji, okrem kresťanského kostola, patrila aj židovská synagóga, ktorá stála v radovej zástavbe najstaršej časti obce. Budovu postavili z pálenej tehly v 19 storočí, pričom jej fasáda sa takmer v ničom neodlišovala od okolitých domov. Azda najvýraznejšie pôsobil žltý vonkajší náter (typický pre synagógy) a oblúkovité okná. Stavba bola prízemná, mala sedlovú strechu a vstupovalo sa do nej z dvora. Samostatne bol riešený vstup pre ženy, ktorým sa vchádzalo na galériu. Podľa platných židovských náboženských zvyklostí určených Talmudom, sa bohoslužby síce vykonávali spoločne, ale muži i ženy museli sedieť oddelene. Ženská galéria v synagóge bola drevená, zdobili ju vyrezávané ornamenty a podopierali dva nosníky. Uprostred sa nachádzal almemor – miesto na čítanie z tóry a vo východnej časti bola do steny vmurovaná schránka na tóru. [1]
 

K modlitebni priliehali aj hospodárske budovy, kde sa robilo kóšerovanie mäsa (rituálne zabitie zvieraťa a jeho spracovanie), ktoré vykonával šochet Túto funkciu, ako aj funkciu duchovného vykonával v Opoji do roku 1944 miestny židovský obchodník Bernát Diamant. [2]
 

Synagóga slúžila pre širšiu pospolitosť z okolitých dedín ešte aj počas druhej svetovej vojny. Poslednými žijúcimi Židmi v Opoji boli rodiny Diamant a Polák. Synagógu zbúrali po skončení vojny, keď sa do obce natrvalo nevrátil žiaden z deportovaných židov. [3]

Poznámky
[1 - 3] http://opoj.sk/index.php/pamiatky (13.5.2018)
Bibliografia
www.opoj.sk
GPS
48.305091, 17.639181
48°18'18.3"N 17°38'21.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk