Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opoj - Židovský cintorín
Lokalita
obec Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Židovská náboženská obec v Opoji bola v minulosti živým centrom duchovného života, čoho dôkazom bol aj cintorín zriadený na hranici katastrov Opoj a Vlčkovce. Židovský cintorín ležal na okraji Opoja, na ľavej strane cesty vedúcej do Vlčkoviec. Mal lichobežníkový tvar a celkovú rozlohu približne 1 730 m2. Jeho plocha bola síce neobvykle veľká, no pochopiteľná, pretože pohrebisko fungovalo aj pre členov komunity z okolitých dedín. Pochovávalo sa na ňom ešte počas druhej svetovej vojny, až do posledných deportácií v roku 1944. Na cintoríne sa nachádzalo zhruba 30 náhrobných kameňov, pričom najstaršie boli pravdepodobne z konca 18. a začiatku 19. storočia. Obyvateľov židovského vierovyznania si práve v tomto prelomovom období pozývali viaceré šľachtické rodiny na svoje majetky, aby ich zveľadili a zároveň pozdvihli obchod v regióne. Tak pravdepodobne urobili aj Sászyovci, keď vyčlenili pre Židov časť zo svojich pozemkov, aby si na nich zriadili svoje pohrebisko a modlitebňu. Dnes už cintorín neexistuje, pretože v povojnovom období sa na jeho ploche a v blízkom okolí začala rozvíjať nová bytová výstavba. [1]
Poznámky
[1] http://opoj.sk/index.php/pamiatky (13.5.2018)
Bibliografia
www.opoj.sk
GPS
48.305091, 17.639181
48°18'18.3"N 17°38'21.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk