Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opoj - zvonica
Lokalita
obec Opoj, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica vežového typu pochádzajúca z prvej polovice 19. storočia. [1] Stavba na štvorcovom pôdoryse má ihlanovú strechu a polkruhovo zakončené zvukové okná. Zvonica je v strede svojej výšky rozdelená rímsou. Jej opodstatnenie bolo aktuálne až do vybudovania veže na kostole po skončení vojny, pretože pôvodná pohrebná kaplnka vežu vo funkcii zvonice nemala. Vo zvonici sa nachádzajú tri zvony – malý, stredný a veľký. Malý zvon so spodným priemerom 300 mm je nedatovaný a nie je známe ani miesto jeho uliatia. Stredný zvon so spodným priemerom 450 mm uliali Bratia Fischer v Trnave v roku 1902. Najstarším zvonom je veľký zvon z roku 1692 uliaty Jánom Achamerom v Bratislave. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. V súčasnosti je zvonica nepoužívaná, pretože obec využíva elektronické zvony kostola. [3]
Prístup
Stojí uprostred najstaršej opojskej ulice, vystupujúc z radovej zástavby. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 271.
[2 - 4] http://opoj.sk/index.php/pamiatky (1.12.2017)
Bibliografia
www.opoj.sk
GPS
48.301337, 17.645695
48°18'04.8"N 17°38'44.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk