Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
oporný systém
prenáša tlak klenby a váhu strechy na dodatkové oporné piliere vysunuté mimo obvodu vlastnej stavbywww.pamiatkynaslovensku.sk