Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
oppidum
keltské opevnenie - jedno z najstarších typov opevnení na Slovensku.www.pamiatkynaslovensku.sk