Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oravská Jasenica - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jasenica
Lokalita
obec Oravská Jasenica, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v polovici 19. storočia. Dispozične opakuje pôdorysnú schému barokových jednoloďových kostolov so segmentovým uzáverom presbytéria. [1] Má vstavanú vežu. Fasáda je členená polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 429.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 429.
GPS
49.388893, 19.436672
49°23'20.0"N 19°26'12.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk