Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Empírový kostol zo začiatku 19. storočia. [1] V súčasnosti objekt pôsobí architektonicky a výtvarne uceleným dojmom s kompaktne zachovaným interiérovým mobiliárom. Ide o jednoloďový kostol s krátkym transeptom (priečnou loďou) a polygonálnym uzáverom presbytéria. Zo západnej strany presbytéria je pristavaná dvojpodlažná sakristia s oratóriom na poschodí a na severnej strane je predstavaná veža na štvorcovom pôdoryse. [2]
 

Hlavný oltár sv. Jána Nepomuckého je z čias po roku 1800. Kazateľnica, spovednica a lavice sú empírové zo začiatku 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa uprostred „dolného“ podzámockého námestia, neďaleko farskej budovy. [4]
Fotogaléria
Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 9/2021Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 9/2021Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 9/2021Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 9/2021Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 9/2021Oravský Podzámok - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 433.
[2] www.oravskypodzamok.sk (16.6.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 433.
[4] www.oravskypodzamok.sk (16.6.2016)
GPS
49.260349, 19.357986
49°15'37.3"N 19°21'28.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk