Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Orechová Potôň - Kalvínsky kostol
Lokalita
obec Orechová Potôň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1870. Bol to jednoloďový sakrálny objekt s vežou. Interiér mal rovný strop. Hlavná fasáda bola členená lizénovým rámom a zakončená trojuholníkovým štítom. [1]
 

Išlo o prvý reformovaný kostol v obci, postavaný z nepálenej tehly. Kostol zbúrali v čase pôsobenia farára Vargha Dezsőa v roku 1969. Stavbu nového kostola, podľa škandinávskeho moderného vzoru, dokončil cirkevný zbor v roku 1976. [2]
 

Prvú faru postavenú v roku 1870 zbúrali začiatkom 90. rokov 20. storočia. [3]
 

Na farnosti slúžil aj Topa József, farár-básnik, ktorý zomrel vo veku 36 rokov a je pochovaný na miestnom cintoríne. [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 434.
[2 - 4] www.diref.sk/index.php?lang=sk&page=kronika (19.5.2018)
GPS
48.017218, 17.534242
48°01'02.0"N 17°32'03.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk