Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Orechové (Trenčín) - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola staršia protestantská modlitebňa z prvej polovice 17. storočia, ktorú po roku 1781 prispôsobili novému účelu stavbou oltárov a veže. Pozdĺžny sieňový priestor s rovným oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý ranobarokovou krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na nástenné pilastre. Na západnej strane interiéru je konkávno-konvexne riešený barokový organový chór. Fasády sú hladké s vysoko nasadenými oknami. Na hlavnom priečelí je lomený štít s tromi okrúhlymi otvormi, nad ním nasadená baroková veža členená nárožnými pilastrami a zastrešená cibuľou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 popisuje vnútorné zariadenie takto: „Hlavný oltár má iluzívnu barokovú stĺpovou architektúrou, namaľovanú na stene rovného uzáveru, uprostred nej visí obraz sv. Štefana kráľa v klasicistickom ráme. Dva rovnaké bočné klasicistické oltáre (sv. Anny a sv. Jána Nepomuckého) so stĺpovou architektúrou a obrazom svätcov. Oltáre sú po stranách doplnené iluzívnou maľbou pilastrov s vázami. Kazateľnica klasicistická z konca 18. storočia. Štrnásť obrazov krížovej cesty podľa J. Führicha v klasicistických rámoch z polovice 19. storočia. Drevená krstiteľnica skriňového typu z konca 18. storočia.“ [2]
 

Dnes je vybavenie kostola výrazne iné. Hlavný oltár so stĺpovou kamennou architektúrou má v strede sochu Panny Márie a vedľa nej sú dvaja anjeli (jeden stojí a druhý kľačí). Bočné oltáre majú kamennú stĺpovú architektúru a ústredný obraz.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. V roku 1960 bolo Orechové zlúčené s obcou Istebník do obce Závažie. Od roku 1972 je pripojené k mestu Trenčín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 456.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 456.
Bibliografia
www.trencin.sk
GPS
48.904034, 18.037488
48°54'14.5"N 18°02'15.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk